6B0A7318 2.jpg

Tre viktiga komponenter i hennes arbetssätt är insikt, handling och effekt. I samarbete med Upzone jobbar hon med upplevelsebaserad lärande där ni tillsammans som team bygger tillit och utmanar er både fysiskt och mentalt. 

”Mathilda har en förmåga att fånga upp "viktiga ämnen" genom att ställa raka och kraftfulla frågor. Hon har också modet att hålla kvar känsliga och laddade frågeställningar - hon släpper inte taget.” - Martin Svedar, Regionchef på Wise Consulting 

Kontakt 070-590 31 75

mathilda@mervarde.nu

Mod är en muskel som vi tränar när vi upplever rädsla. All utveckling kräver träning, både individuellt och i grupp. Vill ni utvecklas som team och bygga mod i en trygg situation med en professionell coach, då är det här upplägget för er. 

 

Upzone samarbetar med Mathilda Ekström som driver Mervärde AB.

- Med en flerårig bakgrund i förändringsledning startade jag Mervärde AB syfte att stärka och utmana ledare och verksamheter i utveckling.

 

Detta gör hon främst genom ledarutveckling, teamutveckling och stöd vid rekrytering. Hennes spetskompetenser är kommunikation, teamutveckling,  ledarskap och förändringsprocesser. 

- Jag tycker att all typ av ledarskap är en färskvara som stärks av strategisk reflektion och handling.

Under sina 14 år som coach och socialpsykolog har hon haft förmånen att leda utvecklingsprocesser för över tusen individer i bolag från olika branscher och i olika storlekar. 

 

 

Teambuilding med Coach