Hur går ett besök till?

Hur går ett besök till?

Upplägget på våra aktiviteter är lite olika beroende på vad du har bokat. Men se alltid till att vara på plats senast 15 min innan er aktivitet börjar så ni hinner checka in och få information i lugn och ro.
Aktiviteten börjar den tid ni har bokat.

Klättring i höghöjdsbana:

När ni har checkat in och lämnat av er alla vädersaker och smycken samt fått handskar och hjälm kommer sedan en instruktör att kalla på er och ha en gemensam genomgång av hur man får på sig selen. När alla har fått på sig sin sele kommer instruktören gå runt och kontrollera selarna så att de sitter bra på alla.

Efter alla har blivit kontrollerade och godkända kommer man göra ett kort stopp i parken där guiderna går igenom lite kortfattat om de olika banorna och berättar om de olika längdgränserna som banorna har.

Efter det får ni genomgå en säkerhetsinstruktion med instruktör på vår introbana. Detta görs i grupp och flera familjer och kompisgäng kan vara bokade i samma grupp. Efter säkerhetsinstruktionen värmer alla upp på introbanan som är 1 meter över marken. Därefter är det fri klättring i banorna resterande tid, och man kan dela upp sig och sprida ut sig på olika banor. Beroende på hur snabbt du och dina vänner klättrar så hinner ni med olika många banor.

Det finns alltid en instruktör på plats i parken som håller uppsikt och coachar alla klättrande – som du kan ropa på om du har några frågor eller vill ha tips vid ett hinder.

Självklart behöver du inte klättra hela din bokade tid, utan du kan lämna tillbaka utrustningen tidigare, dock får du inte klättra längre än din tid på 2,5h. När tiden är slut hjälper en instruktör dig av med selen där du tog på dig den.

Vanliga frågor

Vanliga frågor