JOBBA HOS UPZONE

Vill du bli en del av Upzone teamet?
Vi tar redan nu emot ansökningar inför sommaren 2018, främst gällande tjänsterna Parkmanager i Ullared och Teamleader i Ängelholm. Men det går även att skicka in en spontanansökan gällande övriga tjänster! Läs mer om tjänsterna nedan.
 
Skicka in din ansökan via formuläret, mer om tjänsterna kan du läsa nedanför.

Parkmanager Ullared

Åldersgräns: 18 år
Arbetsbeskrivning:

Som park manager ansvarar du över den dagliga driften av parken, samt leder kontroll och utveckling av alla våra anläggningar tillsammans med dina medarbetare i ledningen. Du är arbetsledare för ca 10 instruktörer och kommer ta hand om bl.a. rekrytering, utbildning, schemaläggning av personal samt fördelning av arbetsuppgifter. Ett viktigt ansvar är att kunna engagera och ge feedback till dina medarbetare, samtidigt som du själv arbetar och föregår med gott exempel med gästerna. En stor del av arbetet är schemaläggning och hanteringar av bokningar och se till att alla rutiner fungerar smidigt i parken, samt utveckla och verkställa nya ideér och skapa rutiner kring återkommande problem. Du behöver vara både självständig och initiativtagande men också gilla att vara med i ett större team; ett bra samarbete mellan våra anläggningar runt om i södra Sverige är lika viktigt som samarbetet mellan instruktörerna i parken. Det är också viktigt att kunna föra ett professionellt arbete med andra aktörer i närheten då vi samarbetar med flera andra företag, bl.a. Gekås. Du måste gilla utmaningar och kunna hantera stress och problemlösa när det är full fart med uppåt hundra gäster i parken. En annan viktig del du ansvarar över är dokumentation av rutiner och arbete som görs i parken, samt statistik över antal gäster, mm. Vi ser gärna att du är en kommunikativ och kreativ person, som har lätt för att ta egna initiativ.

Arbetsuppgifter inkluderar bl. a.: 

 • Schemaläggning av personal och fördelning av arbetsuppgifter 
 • Dokumentation av rutiner, utrustningskontroller, besökarantal mm.  
 • Produktutveckling av nya aktivteter
 • Rekrytering och utbildning av rutiner för ny personal i parken 
 • Förberedelse inför eventbokningar i parken och på annan plats 
 • Incheckning och ta emot betalning av gäster i kassan, samt dagsavslut av kassan 
 • Sele- och säkerhetsinstruktion innan klättring för gästerna 
 • Uppsikt över klättrande gäster 
 • Ge assistans till gäster som behöver hjälp uppe i banorna.  
 • Allmän gästservice av klättrande gäster och besökande på området 
 • Marknadsföring / Eventpersonal 
 • Daglig rutinkontroll och allmän skötsel av gästernas utrustning 
 • Daglig rutinkontroll av banorna innan gästerna klättrar 
 • Renhållning i parken / gäst- och personalutrymmen 


Det är mycket meriterande om du har någon av följande kvalifikationer:

 • Tidigare erfarenhet som arbetsledare, ledarskapsutbildning eller liknande
 • Pedagogisk utbildning
 • Äventyrsutbildning som t.ex. vildmark & äventyrsguide, fjäll & äventyrsledare, eller annan erfarenhet inom branschen.

Anställningsdetaljer: 
Tjänsten är på 100% med start i februari/mars efter överenskommelse, till slutet av november. Chans finns till förlängning över vintermånaderna när parken har stängt. Jobb förekommer även på kvällar och helger, minst 2 helger i månaden i snitt under säsongen.  Jobbet är säsongsbaserat och vi ser gärna att man har möjlighet att jobba mer än en säsong. 

Teamleader Ängelholm

Åldersgräns: 18 år
Arbetsbeskrivning:

Som Teamleader hjälper du Park Manager med den dagliga driften av parken. När Park Manager inte är på plats i parken ansvarar du för fördelning av arbetsuppgifter och en stor del av arbetet är hanteringar av bokningar och gästbemötande i parken och se till att alla rutiner fungerar smidigt i parken.  Det är bra om du är initiativtagande och kan hantera stress och problemlösa när det är mycket gäster i parken, samt att kan komma med idéer tillsammans med Park Manager när något behöver ordnas i parken, förberedas inför en bokning, eller administrativt på kontoret.   
Huvuddelen av jobbet består av att ta emot och checka in gäster i kassan innan klättringen, svara på frågor, förbereda inför bokningar och ta hand om utrustning och ge instruktioner till gästerna innan de påbörjar klättringen, hålla uppsikt över klättrande gäster, och ta hand om gästerna och utrustningen efter klättringen. Du har också ett viktigt ansvar med att hjälpa gästerna uppe i banan om någon skulle behöva hjälp att ta sig ner eller inte kan ta sig vidare själv av någon anledning. I kassan hanterar du också kioskförsäljning, dagsavslut, värdebevis etc.. Du kommer bemöta många av gästerna i parken så att ge det bästa gästbemötandet är en viktig del i jobbet som en Upzone Teamleader. 

Arbetsuppgifter inkluderar bl. a.: 

 • Styra upp dagsarbete, delegera ut uppgifter, problemlösa och se till att saker funkar smidigt i parken under dagen.  
 • Utveckling av rutiner och nya idéer till parken tillsammans med Park Manager 
 •  Inchekning och ta emot betalning av gäster i kassan, samt dagsavslut av kassan 
 • Sele- och säkerhetsinstruktion innan klättring för gästerna 
 • Uppsikt över klättrande gäster 
 • Klättra och ge assistans till gäster som behöver hjälp uppe i banorna.  
 • Allmän gästservice av klättrande gäster och besökande på området 
 • Marknadsföring / Eventpersonal 
 • Daglig rutinkontroll och allmän skötsel av gästernas utrustning 
 • Daglig rutinkontroll av banorna innan gästerna klättrar 
 • Dokumentation av rutiner, utrustningskontroller, besökarantal mm. 
 • Övriga kontorsuppgifter  
 • Förberedelse inför eventbokningar, beställning av fika mm. 
 • Renhållning i parken / gäst- och personalutrymmen 

Det är en stor fördel om man har några av följande kvalifikationer: 

 • Tidigare erfarenhet i ansvarsroll och med problemlösning, samt att leda medarbetare och styra upp dagsuppgifterna.  
 • Pratar och förstår andra språk utöver svenska och engelska, till exempel tyska, danska, eller andra språk. 
 • Tidigare erfarenhet av kundbemötande och kassahantering 
 • Tidigare erfarenhet av hantering av bokningar 
 • Tidigare erfarenhet som instruktör / guide 
 • Tidigare erfarenhet av klättring / höghöjdsbanor / industriklättring 
 • HLR certifikat 

Anställningsdetaljer: 
Timanställning/Säsongsanställning, 75% med start april till slutet av november. Under Mars och November gäller extra timmar vid behov/bokningar. Jobbet är säsongsbaserat och arbete sker även på kvällar och ofta på helger. Vi ser gärna att man har möjlighet att jobba mer än en säsong. 

Instructor / Rescuer (Borås, Ängelholm, Ullared eller Åhus)

Åldersgräns: 18 år
Arbetsbeskrivning:

Som en Upzone Rescuer and Instructor jobbar du i parken och tar hand om gästerna. Huvuddelen av jobbet består av att ta hand om utrustning och ge instruktioner till gästerna innan de påbörjar klättringen, finnas till hands på marken för att svara på eventuella frågor och coacha gästerna under klättringen, och ta hand om gästerna och utrustningen efter klättringen. Du får också lära dig att checka in gästerna i kassan samt ta emot enklare betalningar i kassan för sådant som köps i kiosken. Som Upzone Rescuer and Instructor har du också ett viktigt ansvar med att hjälpa gästerna uppe i banan om någon skulle behöva hjälp att ta sig ner eller inte kan ta sig vidare själv av någon anledning. Har någon bokat en instruktör som ska klättra med barn i banan kan det hända att det är du som får klättra med dem i banan. Att ge det bästa gästbemötandet är en viktig del i jobbet som en Upzone Rescuer and Instructor.

Arbetsuppgifter: inkluderar bl. a.

 •     Klättra och ge assistans till gäster som behöver hjälp uppe i banorna
 •     Incheckning av grupper samt lättare kassahantering för kiosken
 •     Sele- och säkerhetsinstruktion innan klättring för gästerna
 •     Uppsikt över klättrande gäster
 •     Allmän gästservice av klättrande gäster och besökande på området
 •     Marknadsföring / Eventpersonal
 •     Daglig rutinkontroll och allmän skötsel av gästernas utrustning
 •     Daglig rutinkontroll av banorna innan gästerna klättrar
 •     Renhållning i parken / gäst- och personalutrymmen 

Det är en stor fördel (men ej krav) om du har någon av följande kvalifikationer:

 •     Pratar och förstår andra språk utöver svenska och engelska, till exempel tyska, danska, eller andra språk.
 •     Tidigare erfarenhet av klättring / höghöjdsbanor
 •     Tidigare erfarenhet som instruktör / guide
 •     HLR certifikat

Anställningsdetaljer:
Timanställning, sommarjobb / extrajobb under vår och höst. Jobbet är säsongsbaserat och arbete sker även på kvällar och helger. Vi ser gärna att man har möjlighet att jobba mer än en säsong.

Utbildning:
Du måste genomgå utbildning på 6 dagar (två tillfällen) innan du kan jobba som Rescuer på höghöjdsbana, se längst ner på sidan vilka datum vi erbjuder utbildning. Är du flexibel och kan gå utbildningarna när som helst har du större changs att få en tjänst hos oss.
 

Instructor / Cashier (Ängelholm)

Åldersgräns: 16 år
Arbetsbeskrivning:

Som en Upzone Cashier and Instructor jobbar du i parken och tar hand om gästerna. Huvuddelen av jobbet består av att ta emot och checka in gäster i kassan innan klättringen, svara på frågor, förbereda inför bokningar och ta hand om utrustning och ge instruktioner till gästerna innan de påbörjar klättringen, och ta hand om gästerna och utrustningen efter klättringen. Du ansvarar också för kioskförsäljning och dagsavslut av kassan. Du kommer antagligen vara den första och sista instruktören som gästerna pratar med så att ge det bästa gästbemötandet är en viktig del i jobbet som en Upzone Cashier and Instructor.

Arbetsuppgifter: inkluderar bl. a.

 • Inchekning och ta emot betalning av gäster i kassan
 • Dagsavslut av kassan
 • Sele- och säkerhetsinstruktion innan klättring för gästerna
 • Allmän gästservice av klättrande gäster och besökande på området
 • Marknadsföring / Eventpersonal
 • Daglig rutinkontroll och allmän skötsel av gästernas utrustning
 • Renhållning i parken / gäst- och personalutrymmen

Det är en stor fördel (men ej krav) om du har någon av följande kvalifikationer:

 • Pratar och förstår andra språk utöver svenska och engelska, till exempel tyska, danska, eller andra språk.
 • Tidigare erfarenhet av kundbemötande och kassahantering
 • Tidigare erfarenhet av hantering av bokningar och bokningssytem
 • Tidigare erfarenhet som instruktör / guide
 • Tidigare erfarenhet av klättring
 • HLR certifikat

Anställningsdetaljer:
Timanställning, sommarjobb och möjlighet till extrajobb under vår och höst. Jobbet är säsongsbaserat och arbete sker även på kvällar och helger. Vi ser gärna att man har möjlighet att jobba mer än en säsong.

Utbildning:
Du måste genomgå utbildning på 3 dagar innan du kan jobba som Instruktör på höghöjdsbana, se längst ner på sidan vilka datum vi erbjuder utbildning. Är du flexibel och kan gå utbildningen när som helst har du större changs att få en tjänst hos oss.
 

Utbildningstillfällen Instructor *
Både Cashiers och Rescuers behöver gå denna kurs

Just nu har vi ingen utbildning planerad

Utbildningstillfällen Rescuer *
Rescuers behöver denna kurs efter avklarad Instructor kurs.

Just nu har vi ingen utbildning planerad

*med reservarion för ändringar

Utbildning för att jobba som instruktör
Innan man påbörjar anställning måste du genomgå utbilning som instruktör och rescuer med International Adventure Park Association (IAPA). Har du inte utbildningen så utbildar vi på Upzone enligt IAPA's standarder. Utbildningen kostar 6 000 kr för Cashier och  10 000 kr för Rescuer och vid godkändt slutprov på kurserna kan du erhålla certificat som Instructor (för Cashier) och Rescuer (för Rescuers) från IAPA. Jobbar man under hela säsongen hos Upzone så betalar vi för hela kostnaden av din utbildning och certifiering.

Vi reserverar platser i första hand till de instruktörer som ska jobba oss, men övriga lediga platser kan vem som helst anmäla sig till. Är du intresserad av att gå kurserna kan du göra en intresseanmälan till camilla@upzone.se. Ange vilka datum du är intresserad av att gå kursen/a så hör vi av oss.

Eventuella frågor kring utbildningen kan mailas till camilla@upzone.se.